Yara İyileşmesi

Şeker vb gibi kronik hastalıklarda yara iyileşmesi gecikebilir. Yapılan tedavilerle yara iyileşemesi en maksimum seviyeye çıkarılabilir.