Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteporoz daha çok bayanlarda görülür. Ancak erkeklerde de daha az sıklıkla görülebilir.  apılan tedavilerle sürede kişiler sağlıkların kavuşmaktadırlar. Önemli olan kemik erimesinin nedenini bulup ona göre tedavi planlamaktır.

Kliniğimizde daha çok ilaçsız tedaviler uygulanmaktadır.