Tenisçi Dirseği

LATERAL EPİKONDİLİT (Tenisçi Dirseği) Tedavisi:

-ESWT

-proloterapi

-cgf (Konsantre growth faktör)

-CD34  ile tedavi edilmektedir.