Ruhsal Sorunlar

Frekans Terapileri’nin ilk etkisi kisinin ruhsal durumu üzerinedir ve fiziksel haldeki iyilesmelerin de bunu takip etmesi beklenir. Bu bakıs açısıyla fiziksel semptomlar ve kisinin ruhsal durusu aynı gerçekligin degisik yüzleridir. Bu yüzden de yapılan terapilerle yaratılan enerjetik dengenin etkisi kendisini hem fiziksel sorunlar hem de ruhsal problemler üzerinde iyilesme egilimi olarak gösterir.

Ruhsal problemler birçok doktor için frekans Terapileri’nin ana kullanım alanıdır.